Jak to się wszystko zaczęło?

Jednym z modeli rozwoju innowacyjnych produktów i usług jest platforma współpracy ze start-upami – Let’s Fintech with PKO Bank Polski.

 • Dzięki Let’s Fintech wraz ze start-upem Coinfirm wdrożyliśmy pierwszą komercyjną usługę opartą na technologii blockchainTrwały nośnik
 • Utworzyliśmy Centrum Kompetencyjne Blockchain (CKB) dla:
  • pracowników banku zainteresowanych technologią blockchain,
  • potencjalnych odbiorców prowadzonych i planowanych projektów.
 • W ramach CKB wydzielone zostały 2 zespoły:
  • grantowy, współpracujący z Politechniką Warszawską nad projektem badawczo-rozwojowym dofinansowanym z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w zakresie wdrożenia usług tokenizacji i smart kontraktów,
  • wdrożeniowy, który skupia się na zaimplementowaniu rozwiązań bazujących na technologii blockchain w infrastrukturze banku (Trwały nośnik, e-RA, SIRA, Sandbox Blockchain, system raportowania stanu obligacji skarbowych dla Ministerstwa Finansów)

Blockchain w Banku

Czym jest i do czego służy Trwały nośnik?

Alternatywny dostęp do dokumentów spersonalizowanych

e-RA blockchain, czy to już?

SIRA - czyli Standard Interfejsu Rejestrów Akcjonariuszy

Sandbox Blockchain

Tokenizacja i smart kontrakty

Słownik technologii blockchain

Blockchain w PKO Banku Polskim - zastosowane przez bank rozwiązanie polega na wprowadzeniu nośnika w postaci bankowości elektronicznej w połączniu z prywatną siecią blockchain w technologii Hyperledger Fabric oraz przechowywaniu dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum umieszczonym u zaufanej trzeciej strony (KIR S.A). Technologia blockchain umożliwia śledzenie zmian na dokumencie poprzez rejestrowanie w czasie rzeczywistym w sieci rozproszonej (DLT) metadanych i wyniku funkcji skrótu dokumentu (HASH).

CeFi- zcentralizowane usługi finansowe, które nadzorowane są przez określoną jednostkę będącą pośrednikiem w wymianie handlowej, np. fundusz zarządzany przez jednostkę centralną posiadającą dostęp do klucza prywatnego, w ten sposób zapewniając bezpieczeństwo środków znajdujących się na portfelu.

DeFi - zdecentralizowane finanse. Koncept ten zakłada przeniesienie wybranych usług finansowych (kredyty czy lokaty) na blockchain.

Dokumenty spersonalizowane - dokumenty, które zawierają dane przeznaczone tylko dla odbiorcy danego dokumentu np. wyciąg z rachunku.

Dokumenty niespersonalizowane – dokumenty ogólnodostępne np. Taryfa, Regulamin, Ogólne Warunki Umowy.

Hash  funkcja, która tworzy dla każdego pliku unikalny ciąg 64 liter i cyfr (tzw. skrót SHA-256). Wpisanie ciągu umożliwia dostęp do plików, a jego złożoność chroni przed dostępem nieuprawnionych osób.

ICO- tzw. Initial Coin Offering, czyli odpowiednik IPO (wejścia na giełdę papierów wartościowych) w świecie blockchain. Spółka zbierając fundusze na projekt emituje tokeny (rodzaj walut cyfrowych). Dwa najbardziej popularne rodzaje tokenów to security tokens i utility tokens:

Security tokens- oferowane w celach inwestycyjnych. Inwestorzy wierząc w rozwój projektu mają nadzieję, że tokeny (w tym przypadku odpowiednik akcji) w przyszłości zyskają na wartości.

Utility tokens- z założenia mają umożliwiać w przyszłości dostęp do produktów lub usług oferowanych przez spółkę. Istnieją też inne, rzadziej spotykane kategorie, jak np. equity tokens – tokeny na udziały w spółce.

Smart kontrakty - klasyczne umowy pomiędzy dwoma stronami tworzone są na zasadzie przyczynowo-skutkowej, np. jeżeli powódź zaleje dom, to ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczenie. Smart kontrakt przenosi taką umowę z formy papierowej do formy elektronicznej i co najważniejsze wypełnia się sam. W nawiązaniu do przykładu – jeżeli czujnik wyśle informację o zalaniu, to automatycznie na konto poszkodowanego zostanie wpłacone ubezpieczenie. W ten sposób nie ma konieczności angażowania prawników, lub innych stron trzecich.

Tokenizacja - przeniesienie analogowej formy np. instrumentu finansowego na formę cyfrową i zapisanie informacji na jego temat oraz warunków jego posiadania w technologii blockchain, za pomocą smart kontraktu.

Współdzielone bazy danych - obecnie informacje przechowywane są na serwerach centralnej instytucji, która dba o ich bezpieczeństwo. Współdzielenie baz danych sprawia, że informacje w zaszyfrowanej formie znajdują się na serwerach wszystkich użytkowników, dzięki czemu ryzyko ich wykradzenia maleje do minimum.