Pierwszy etap wdrożenia technologii blockchain w Banku skupia się na udostępnieniu systemu pozwalającego na weryfikację autentyczności dokumentów bankowych, w tym regulaminów oraz taryf opłat i prowizji.

Nasi Klienci mają do dyspozycji system, który dzięki zaawansowanej matematyce i technikom kryptograficznym, pozwala na sprawdzenie aktualności i autentyczności danego dokumentu poprzez użycie unikalnego numeru HASH udostępnionego przez Bank. Korzystanie z tego rozwiązania jest bardzo proste dla użytkownika i stanowi niezaprzeczalną wartość dla wszystkich stron zaangażowanych w komunikację. Co więcej, stały dostęp do dokumentów publicznych takich jak regulaminy zapewniamy także osobom, które nie są już naszymi klientami. 

Widząc dokument oznaczony ikoną Blockchain, Klient może w prosty sposób potwierdzić jego autentyczność i mieć pewność, że nie został zmieniony.                Blockchain - logo      

Blockchain w Banku

Blockchain publiczny i prywatny w PKO Banku Polskim

Centrum Kompetencyjne Blockchain w PKO Banku Polskim

Słownik technologii blockchain

Blockchain w PKO Banku Polskim - zastosowane przez bank rozwiązanie polega na wprowadzeniu nośnika w postaci bankowości elektronicznej w połączniu z prywatną siecią blockchain w technologii Hyperledger Fabric oraz przechowywaniu dokumentów w zewnętrznym wobec banku archiwum umieszczonym u zaufanej trzeciej strony (KIR. S.A). Technologia blockchain umożliwia detekcję zmian dokonywanych na dokumencie poprzez rejestrowanie w czasie rzeczywistym w sieci rozproszonej (DLT) metadanych i wyniku funkcji skrótu dokumentu (HASH).

Współdzielone bazy danych - obecnie informacje przechowywane są na serwerach centralnej instytucji, która dba o ich bezpieczeństwo. Współdzielenie baz danych sprawia, że informacje w zaszyfrowanej formie znajdują się na serwerach wszystkich użytkowników, dzięki czemu ryzyko ich wykradzenia maleje do minimum.

HASH - funkcja przyporządkowująca dowolnie dużej liczbie danych tzw. skrót nieodwracalny, tj. zawsze posiadającą stały rozmiar, niespecyficzną, quasi-losową wartość. Funkcja ta przypisuje danym (np. plikowi) szereg znaków (tzw. Hash), na podstawie którego nie ma możliwości odtworzenia pliku.

ICO - tzw. Initial Coin Offering, czyli odpowiednik IPO (wejścia na giełdę papierów wartościowych) w świecie blockchain. Spółka zbierając fundusze na projekt emituje tokeny (rodzaj walut cyfrowych). Dwa najbardziej popularne rodzaje tokenów to security tokens i utility tokens:

Security - oferowane w celach inwestycyjnych. Inwestorzy wierząc w rozwój projektu mają nadzieję, że tokeny (w tym przypadku odpowiednik akcji) w przyszłości zyskają na wartości.

Utility – z założenia mają umożliwiać w przyszłości dostęp do produktów lub usług oferowanych przez spółkę.

Istnieją też inne, rzadziej spotykane kategorie, jak np. equity tokens – tokeny na udziały w spółce.

Smart kontrakty - klasyczne umowy pomiędzy dwoma stronami tworzone są na zasadzie przyczynowo-skutkowej, np. jeżeli powódź zaleje dom, to ubezpieczyciel wypłaci ubezpieczenie. Smart kontrakt przenosi taką umowę z formy papierowej do formy elektronicznej i co najważniejsze wypełnia się sam. W nawiązaniu do przykładu – jeżeli czujnik wyśle informację o zalaniu, to automatycznie na konto poszkodowanego zostanie wpłacone ubezpieczenie. W ten sposób nie ma konieczności angażowania prawników, lub innych stron trzecich.

Tokenizacja - przeniesienie analogowej formy np. instrumentu finansowego na formę cyfrową i zapisanie informacji na jego temat oraz warunków jego posiadania w technologii blockchain, za pomocą smart kontraktu.